Diagnostické STK

Studio tělesné kultury neboli stanice technické kontroly pro vaše tělo nabízí širokou škálu testování. Motivujeme jedince a skupiny, aby se aktivně podíleli na cílené prevenci směřující ke snižování rizikových faktorů spojených s civilizačními onemocněními.

SRDCE CENTRA

Srdcem Aplikačního centra BALUO je diagnostické STK, které nabízí nejrůznější možnosti testování lidského těla. Motivujeme jedince a skupiny (širokou veřejnost, sportovce, sportovní kluby a akademie), aby se aktivně podíleli na zvyšování fyzické zdatnosti a na cílené prevenci směřující ke snižování rizikových faktorů spojených s civilizačními onemocněními.

STARTOVACÍ ČÁRA

S využitím nejmodernějších diagnostických přístrojů a vybavení posoudíme váš aktuální zdravotní stav a stanovíme tak pomyslnou startovací čáru, která bude počátkem vašeho snažení o posílení kondice a zlepšení zdravotního stavu. Na základě provedené diagnostiky a analýzy získaných informací (zhodnocení dotazníku) vám doporučíme optimální pohybové aktivity, které budou odpovídat Vašim individuálním potřebám. Startovací čára se skládá ze tří testů (posouzení složení lidského těla, test pohyblivosti, test skryté hypertenze).

NABÍDKA TESTOVÁNÍ

Diagnostické centrum STK disponuje širokou škálou možností testování indikátorů tělesné kondice a zdravého životního stylu (tělesné složení, pohyblivost, hustota kostí, dechové objemy, rovnovážné a silové schopnosti atd.). Do budoucna pro vás připravujeme další možnosti, jako je měření EKG, biochemická analýza kapilární krve, zátěžové testování či detailní stanovení kontraktilních vlastností povrchových svalů pomocí metody tensiomyografie. Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu diagnostickestk@acbaluo.cz.

 

STARTOVACÍ ČÁRA

Přidanou hodnotou pro registrované do AC BALUO je tzv. Startovací čára. Startovací čára zahrnuje měření tělesného složení, pohyblivosti a skryté hypertenze. Měření v rámci Startovací čáry je neinvazivní a nevyžaduje podávání fyzického výkonu. Výsledky jednotlivých testů jsou ovlivněny denní dobou, aktuálním fyzickým i psychickým stavem, únavou a stresem. Aby bylo možno objektivně porovnat dosažené výsledky, doporučujeme provést úvodní i kontrolní měření ve stejnou denní dobu. Například pokud je úvodní měření provedeno v odpoledních hodinách, i kontrolní měření by mělo být provedeno v odpoledních hodinách. Délka měření v rámci Startovací čáry je cca 60 minut včetně interpretace výsledků, které od nás obdržíte v tištěné podobě ihned po absolvování měření.  

 1. Prvním testem je posouzení složení lidského těla. Každý z nás je jiný a má různé množství jednotlivých „stavebních kamenů“. Od sebe se lišíme nejen množstvím svalů, tuků, kostí, vody a dalších složek v těle, ale hlavně poměry mezi těmito jednotlivými stavebními kameny v segmentech těla.
 2. Druhým testem je pohyblivost, která je dána možnostmi kloubního spojení, jeho měkkými strukturami a svalovým zkrácením. Pohyblivost má výrazný vliv na techniku provedení pohybu.
 3. Třetím testem je izometrický zátěžový test pro odhalení skryté hypertenze.

K měření tělesného složení slouží nejnovější neinvazivní přístroj, který neužívá žádné empirické odhady, ale metodu přímé analýzy segmentové multifrekvenční bioelektrické impedance pomocí systému osmi dotykových elektrod. Pomocí analýzy tělesného složení lze stanovit množství a rozložení tukové i svalové složky, stav minerálních látek v těle a také to, jak je na tom jedinec s obsahem vody v těle. Tato měření jsou důležitá zejména pro osoby, u kterých je zvýšené riziko nadváhy či obezity nebo naopak velmi nízké váhy, a také pro sportovce, kteří si díky nim mohou zkontrolovat správné rozložení svalové hmoty. Výsledky slouží i ke kontrole redukce tělesného tuku, kontrole tělesného stavu po nemoci, menopauze nebo zdravotních komplikacích.

Kontraindikace:

Zakazuje se

 • při používání kardiostimulátoru nebo jiné elektronické pomůcky,
 • pokud klientovi chybí končetina.

Nedoporučuje se

 • v těhotenství (zvláště první trimestr),
 • v době menstruace,
 • pokud má klient v těle kovové implantáty.

Informace pro klienta před měřením:

 • Den před měřením nevykonávat vyčerpávající aktivitu.
 • Den před měřením nepožívat alkoholické nápoje a nekonzumovat větší množství tučných jídel.
 • Nejíst a nepít 2,5–3 hodiny před měřením.
 • Před měřením se nesprchovat a nenavštěvovat saunu.
 • Zajít si na toaletu.
 • Odložit všechny kovové předměty (ozdoby, šperky).
 • Opakované měření plánovat ve stejném čase a za stejných podmínek.
 • Bezprostředně před měřením by měl klient alespoň 10 minut setrvat v klidu, uvolnit se a uklidnit se.

S technickým progresem a sníženou pohybovou aktivitou dochází ke zkracování svalstva, čímž se v důsledku zvyšuje riziko poranění. Pomocí neinvazivního vyšetření, kdy je využit senzor, lze přesně diagnostikovat rozsah pohybů v jednotlivých kloubních spojeních nebo určit aktuální zkrácení jednotlivých svalových skupin. Z výsledků je možné stanovit dysbalance jednotlivých svalů i „svalovou harmonii“ lidského těla a případně nsáledně upravit či zařadit adekvátní protahovací cvičení. Nabízíme různé alternativy vyšetření pohyblivosti dle preferencí klienta: šíje a záda / dolní končetiny / šíje, záda a dolní končetiny / stanovení pohyblivosti vzhledem ke sportovní disciplíně.

Kontraindikace:

Zakazuje se

 • při svalovém zranění,
 • při ortopedickém zranění (popř. operaci kloubu),
 • při subjektivním pocitu bolesti v určité části podpůrně pohybového aparátu.

Nedoporučuje se

 • po fyzické zátěži zaměřené na rozvoj flexibility (např. jóga, pilates),
 • bezprostředně po strečinkovém cvičení.

Informace pro klienta před měřením:

 • Den před měřením se nevystavovat vysoké fyzické aktivitě.

Jednoduchým testem vyhodnotíme sklon ke skryté (zatím nediagnostikované) hypertenzi. Kromě standardního měření tlaku je součástí vyšetření také měření tlaku při fyzické zátěži (při stisku dynamometru), kdy se pozoruje míra vzestupu systémového tlaku jako odezvy na zvolené zatížení. Hypertenze je jedna z nejpodceňovanějších chorob na světě. Odhaduje se, že celosvětově trpí hypertenzí 41 % lidí ve věku od 35 do 70 let, ale jen necelá polovina z nich ji má diagnostikovanou a ví o ní. 

Kontraindikace:

 Zakazuje se

 • jedincům trpícím mozkovým aneurysma,
 • jedincům trpícím diabetickou retinopatií,
 • jedincům trpícím srdečním onemocněním nebo příznaky těchto onemocnění.

Nedoporučuje se

 • klientům, kteří trpí zánětlivým onemocněním kloubů a karpálními tunely (případně konzultace s lékařem),
 • jedincům se zraněním nebo poškozením prstů, ruky, zápěstí nebo paže,
 • jedincům, kteří mají z jiných důvodů limitovanou pohybovou aktivitu.

Informace pro klienta před měřením:

 • Bezprostředně před měřením by měl klient alespoň 10 minut setrvat v klidu, uvolnit se a uklidnit se.

 

Další informace o možnostech testování pro Vás připravujeme.

Fotogalerie


AC BALUO na Facebooku

23. 2. 2017
A jsme v druhém kole! ;-) #ftk #acbaluo #olomouc #kampusneředín
23. 2. 2017
Stavba AC BALUO postoupila do druhého kola soutěže Stavba roku Olomouckého kraje 2016. Moc nás to jako generálního dodavatele těší! Aplikační centrum BALUO je vědeckotechnický park zaměřený na oblast vědy, technologie, inovačního podnikání a odborné vzdělávání v oblasti pohybové aktivity, prevence civilizačních onemocnění a podpory zdravého životního stylu.
23. 2. 2017
Naše centrum včera hostilo seminář Dialogy Český olympijský výbor. Michal Ježdík, Jan Procházka, Pavel Malura a Jiří Nikodým se s přítomnými trenéry, sportovními manažery a dalšími podělili o poznatky z loňské konference Leaders, Sport Performance Summit. Mimochodem pamatujte - nejdůležitější vlastností skvělého hráče je jeho vášeň pro sport. / Foto: Martin Višňa, Fakulta tělesné kultury UP
23. 2. 2017
Aplikační centrum BALUO; Fakulta tělesné kultury UP
22. 2. 2017
Těšíme se příští čtvrtek 2. března od 18 hod. v #acbaluo!
22. 2. 2017
Spustili jsme registrace dětí od 3 do 17 let! ?www.acbaluo.cz? Přihlaste Vaše děti do #acbaluo a dopřejte jim komplexní rozvoj. Volejte sláva a 3x se radujte, protože u nás už může makat celá rodina!
20. 2. 2017
Naše domovská fakulta patří mezi 150 nejlepších sportovních škol na světě!
20. 2. 2017
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Olomouc se sportovním psychologem Mgr. Václavem Petrášem pořádají zajímavý seminář na téma "Psychologie vítězství", jenž je zaměřen na mentální stránky výkonu, které oddělují "vítěze" od "poražených". #doporučujeme #upol #přihlastese www.psychologievykonu.cz
17. 2. 2017
#TěloOlomouc letos proběhne v Aplikačním centru BALUO. Pro více informací o vzdělávání v oblasti tělovýchovy pokračujte tudy www.teloolomouc.upol.cz #experiencesharing
16. 2. 2017
Nenechte si ujít promítání outdoorových filmů v sérii #reelrock11! Náš tip nejen pro milovníky #horolezectví. ;-)

AC BALUO na Twitteru