Diagnostické STK

Studio tělesné kultury neboli stanice technické kontroly pro vaše tělo se aktivně podílí na cílené prevenci směřující ke snižování rizikových faktorů spojených s civilizačními onemocněními.

SRDCE CENTRA

Srdcem Aplikačního centra BALUO je Diagnostické STK, které poskytuje nejrůznější varianty měření lidského těla.

PRO KOHO

Služby Diagnostického STK jsou pro jedince i skupiny (široká veřejnost, sportovci, sportovní kluby a akademie).

NABÍDKA MĚŘENÍ

Diagnostické STK nabízí testování základních indikátorů tělesné kondice a zdravého životního stylu prostřednictvím široké nabídky měření.

 

STARTOVACÍ ČÁRA

Přidanou hodnotou pro registrované do AC BALUO je tzv. Startovací čára. Startovací čára zahrnuje měření tělesného složení, pohyblivosti a skryté hypertenze. Měření v rámci Startovací čáry je neinvazivní a nevyžaduje podávání fyzického výkonu. Výsledky jednotlivých testů jsou ovlivněny denní dobou, aktuálním fyzickým i psychickým stavem, únavou a stresem. Aby bylo možno objektivně porovnat dosažené výsledky, doporučujeme provést úvodní i kontrolní měření ve stejnou denní dobu. Například pokud je úvodní měření provedeno v odpoledních hodinách, i kontrolní měření by mělo být provedeno v odpoledních hodinách. Délka měření v rámci Startovací čáry je cca 60 minut včetně interpretace výsledků, které od nás obdržíte v tištěné podobě ihned po absolvování měření.

 1. Prvním testem je posouzení SLOŽENÍ LIDSKÉHO TĚLA.
  • ​​​​Každý z nás je jiný a má různé množství jednotlivých „stavebních kamenů“. Od sebe se lišíme nejen množstvím svalů, tuků, kostí, vody a dalších složek v těle, ale hlavně poměry mezi těmito jednotlivými stavebními kameny v segmentech těla.
 2. Druhým testem je POHYBLIVOST.
  • Je dána možnostmi kloubního spojení, jeho měkkými strukturami a svalovým zkrácením. Pohyblivost má výrazný vliv na techniku provedení pohybu. 
 3. Třetím testem je izometrický zátěžový test pro odhalení SKRYTÉ HYPERTENZE
  • ​​​Znát hodnoty svého krevního tlaku nejen v klidu, ale i při zátěži je důležité pro bezpečný trénink. Pozn.: Test skryté hypertenze se netýká klientů 6+.

NABÍDKA MĚŘENÍ 

K měření tělesného složení slouží nejnovější neinvazivní přístroj, který neužívá žádné empirické odhady, ale metodu přímé analýzy segmentové multifrekvenční bioelektrické impedance pomocí systému osmi dotykových elektrod. Pomocí analýzy tělesného složení lze stanovit množství a rozložení tukové i svalové složky, stav minerálních látek v těle a jak je na tom jedinec s obsahem vody v těle. Tato měření jsou důležitá zejména pro osoby, u kterých je zvýšené riziko nadváhy či obezity nebo naopak velmi nízké váhy, a také pro sportovce, kteří si díky nim mohou zkontrolovat správné rozložení svalové hmoty. Výsledky slouží i ke kontrole redukce tělesného tuku, kontrole tělesného stavu po nemoci, menopauze nebo po zdravotních komplikacích.

Kontraindikace

Zakazuje se:

 • při používání kardiostimulátoru nebo jiné elektronické pomůcky,
 • pokud klientovi chybí končetina.

Nedoporučuje se:

 • v těhotenství (zvláště první trimestr),
 • v době menstruace,
 • pokud má klient v těle kovové implantáty.

Informace a doporučení pro klienta před měřením

 • Časová náročnost měření je cca 15 minut.
 • Měření probíhá naboso a ideálně ve spodním prádle, případně ve sportovním oblečení.
 • Den před měřením nevykonávejte vyčerpávající aktivitu.
 • Den před měřením nepožívejte alkoholické nápoje a nekonzumovat větší množství tučných jídel.
 • Před měřením nejezte a nepijte 2,5–3 hodiny.
 • Před měřením se nesprchujte a nenavštěvujte saunu.
 • Před měřením si zajděte na toaletu.
 • Bezprostředně před měřením byste měl/a alespoň 10 minut setrvat v klidu, uvolněte se a uklidněte se.
 • Před měřením odložte všechny kovové předměty (ozdoby, šperky, opasek).
 • Opakované měření plánujte ve stejném čase a za stejných podmínek.
 • Alespoň 10 minut před měřením zůstaňte v klidu, vyvarujte se fyzické námaze a stresu.

Cena

REGISTROVANÝ NEREGISTROVANÝ
ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ
450 Kč 350 Kč 600 Kč 450 Kč
* Děti a mládež od 3 - 18 let, studenti do 26 let, senioři 65+, zaměstnanci UP, ZTP, ZTP/P 

S technickým progresem a sníženou pohybovou aktivitou dochází ke zkracování svalstva, čímž se v důsledku zvyšuje riziko poranění. Pomocí neinvazivního měření, kdy je využit senzor, lze přesně diagnostikovat rozsah pohybů v jednotlivých kloubních spojeních nebo určit aktuální zkrácení jednotlivých svalových skupin. Z výsledků je možné stanovit nevyváženost jednotlivých svalů i „svalovou harmonii“ lidského těla a případně následně upravit či zařadit adekvátní protahovací cvičení. Níže nabízíme různé alternativy měření pohyblivosti dle preferencí klienta.

Měření pohyblivosti šíje a zad

Test obsahuje měření pohyblivosti svalů krku jako je zdvihač hlavy, šikmé krční svaly, nebo trapézový sval. Další částí je měření svalů středu těla a beder v rotaci, především pilovitých a šikmých břišních svalů a rotátorů páteře. Během testu měříme vždy pravou i levou stranu k posouzení oboustranné symetrie.

Měření pohyblivosti dolních končetin

Testování pohyblivosti dolních končetin zahrnuje několik testů, mezi něž patří test ohýbačů kyčle, svalů zadní strany stehen, přitahovačů stehen, přímých svalů stehenních a lýtkových svalů. Během testu měříme vždy pravou i levou stranu k posouzení oboustranné symetrie.

Kompletní měření pohyblivosti

Testování svalů celého těla zahrnuje test krčních a šíjových svalů, prsních svalů, svalů středu těla a beder v rotaci, ohýbačů kyčle, zadních stehenních svalů, přitahovačů stehen, přímého svalu stehenního a lýtkových svalů. Měříme vždy pravou i levou stranu těla k posouzení oboustranné symetrie.

Startovací čára

Součástí testu pohyblivosti v rámci Startovací čáry jsou následující měření: svaly krku a šíje, svaly středu těla a beder v rotaci, prsní svaly, ohýbače kyčle, zadní stehenní svaly, přímé svaly stehenní, přitahovače stehen. Měříme vždy pravou i levou stranu k posouzení oboustranné symetrie.

Kontraindikace

Zakazuje se:

 • při svalovém zranění,
 • při ortopedickém zranění (popř. operaci kloubu),
 • při subjektivním pocitu bolesti v určité části podpůrně-pohybového aparátu.

Nedoporučuje se:

 • po fyzické zátěži zaměřené na rozvoj flexibility (např. jóga, pilates),
 • bezprostředně po strečinkovém cvičení.

Informace a doporučení pro klienta před měřením

 • Časová náročnost měření pohyblivosti šíje a zad a měření pohyblivosti dolních končetin je cca 15 minut. Časová náročnost kompletního měření pohyblivosti je cca 30 minut.
 • Den před měřením se nevystavujte fyzické aktivitě.
 • S sebou si vezměte sportovní oblečení na převlečení.
 • Alespoň 10 minut před měřením zůstaňte v klidu, vyvarujte se fyzické námaze a stresu.

Cena

SLUŽBA REGISTROVANÝ NEREGISTROVANÝ
KATEGORIE ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ
Měření pohyblivosti šíje a zad 150 Kč 120 Kč 200 Kč 150 Kč
Měření pohyblivosti dolních končetin 250 Kč 190 Kč 330 Kč 250 Kč
Kompletní měření pohyblivosti 460 Kč 350 Kč 600 Kč 460 Kč
* Děti a mládež od 3 - 18 let, studenti do 26 let, senioři 65+, zaměstnanci UP, ZTP, ZTP/P 

Jednoduchým testem vyhodnotíme sklon ke skryté (zatím nediagnostikované) hypertenzi. Kromě standardního měření tlaku je součástí také měření tlaku při fyzické zátěži (při stisku dynamometru), kdy se pozoruje míra vzestupu systémového tlaku jako odezvy na zvolené zatížení. Hypertenze je jedna z nejpodceňovanějších chorob na světě. Odhaduje se, že celosvětově trpí hypertenzí 41 % lidí ve věku od 35 do 70 let, ale jen necelá polovina z nich ji má diagnostikovanou a ví o ní. 

Kontraindikace

 Zakazuje se:

 • jedincům trpícím mozkovým aneurysma,
 • jedincům trpícím diabetickou retinopatií,
 • jedincům trpícím srdečním onemocněním nebo příznaky těchto onemocnění.

Nedoporučuje se:

 • klientům, kteří trpí zánětlivým onemocněním kloubů a karpálními tunely (případně po konzultaci s lékařem),
 • jedincům se zraněním nebo poškozením prstů, ruky, zápěstí nebo paže,
 • jedincům, kteří mají z jiných důvodů limitovanou pohybovou aktivitu.

Informace a doporučení pro klienta před měřením

 • Časová náročnost měření je cca 15 minut.
 • Alespoň 10 minut před měřením zůstaňte v klidu, vyvarujte se fyzické námaze a stresu.

Cena

REGISTROVANÝ NEREGISTROVANÝ
ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ
150 Kč 120 Kč 200 Kč 150 Kč
* Děti a mládež od 3 - 18 let, studenti do 26 let, senioři 65+, zaměstnanci UP, ZTP, ZTP/P 

Měření krevního tlaku a saturace krve     

Měření krevního tlaku patří mezi základní neinvazivní metody ke stanovení funkčního stavu kardiovaskulárního systému. Měření spočívá v zachycení (poslechem nebo digitálně) pulsové vlny, která je vyvolána stažením (systolou) srdce – systolický tlak, a při které je vypuzena krev ze srdce do oběhu.  Následný zpětný náraz krevního sloupce v arterii při uvolnění srdce (diastole) je diastolický tlak. Hodnoty se udávají v milimetrech rtuťového sloupce (mmHg). Fyziologický krevní tlak je standardně udáván hodnotou 120/80 mmHg. Saturace krve (nasycení kyslíkem) je stanovena pomocí neinvazivního přístroje fungujícího na principu pulsní oxymetrie. Hodnota se udává v %, přičemž normální hodnotou je 95–98 %.

Kontraindikace

Nejsou známy.

Informace a doporučení pro klienta před měřením

 • Časová náročnost měření je cca 15 minut. 
 • Alespoň 10 minut před měřením zůstaňte v klidu, vyvarujte se fyzické námaze a stresu.

Cena

REGISTROVANÝ NEREGISTROVANÝ
ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ
zdarma zdarma 40 Kč 20 Kč
* Děti a mládež od 3 - 18 let, studenti do 26 let, senioři 65+, zaměstnanci UP, ZTP, ZTP/P 

Při testu maximální svalové síly předloktí je při stisku dynamometru okamžitě vyhodnoceno vynaložené úsilí v kg, které může posloužit ke stanovení např. stranové symetrie. Měření síly svalů předloktí pomocí ručního dynamometru je považováno za jednu z nejspolehlivějších klinických metod pro predikování úrovně silových schopností člověka. Naměřené hodnoty mohou poukazovat i na některé další zdravotní problémy jako je např. snížená hustota kostí.

Kontraindikace

 Zakazuje se:

 • jedincům trpícím mozkovým aneurysma,
 • jedincům trpícím diabetickou retinopatií,
 • jedincům trpícím srdečním onemocněním nebo příznaky těchto onemocnění.

Nedoporučuje se:

 • klientům, kteří trpí zánětlivým onemocněním kloubů a karpálními tunely (případně konzultace s lékařem),
 • jedincům se zraněním nebo poškozením prstů, ruky, zápěstí nebo paže,
 • jedincům, kteří mají z jiných důvodů limitovanou pohybovou aktivitu.

Informace a doporučení pro klienta před měřením

 • Časová náročnost měření je cca 15 minut.
 • Alespoň 10 minut před měřením zůstaňte v klidu, vyvarujte se fyzické námaze a stresu.

Cena

REGISTROVANÝ NEREGISTROVANÝ
ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ
120 Kč 90 Kč 150 Kč 120 Kč
* Děti a mládež od 3 - 18 let, studenti do 26 let, senioři 65+, zaměstnanci UP, ZTP, ZTP/P 

Neinvazivní, bezpečná a časově nenáročná metoda, která má vysokou vypovídající hodnotu stavu periferních tepen dolních končetin. Měří se rozdíly mezi krevním tlakem na horní končetině a obou dolních končetinách nad kotníky. Používá se speciální přístroj, který naměřené hodnoty vyhodnotí a přepočítá. Výsledné hodnoty mohou být prvním upozorněním na počínající PAD (peripheral arterial disease). Včasná diagnóza PAD, kterou zatím nelze vyléčit, má velký význam pro zahájení vhodné terapie, kterou je možné významně ovlivnit další vývoj onemocnění.

Kontraindikace

Zakazuje se:

 • při onemocnění periferních tepen s rozvinutými příznaky,
 • v těhotenství,
 • dětem do 10-ti let věku,
 • při zavedené intravenózní kanyle nebo AV fistule nebo shunt.

Nedoporučuje se:

 • klientům, kteří v posledním měsíci prodělali jakékoliv onemocnění periferního oběhu dolních končetin – zánět žil, trombóza apod.

Informace a doporučení pro klienta před měřením

 • Časová náročnost měření je cca 30 minut.
 • Alespoň 10 minut před měřením zůstaňte v klidu, vyvarujte se fyzické námaze a stresu.

Cena

REGISTROVANÝ NEREGISTROVANÝ
ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ
90 Kč 70 Kč 120 Kč 90 Kč
* Děti a mládež od 3 - 18 let, studenti do 26 let, senioři 65+, zaměstnanci UP, ZTP, ZTP/P 

Pro měření stavu cév je využita neinvazivní pletysmografická metoda. Stav elasticity (pružnosti) cév je nejvíce ovlivňován věkem, tzn., že tepny s věkem svoji pružnost ztrácejí. Pružnost tepen je dále negativně ovlivněna kouřením, vysokým tlakem, přítomností cukrovky, obezitou, stresem a nedostatkem pohybu. Měření může poukázat na rizika spojená s kardiovaskulárními onemocněními. 

Kontraindikace

Nejsou známy.

Informace a doporučení pro klienta před měřením

 • Časová náročnost měření je cca 15 minut.
 • V den měření neprovádějte žádnou zvýšenou fyzickou aktivitu.
 • Den před měřením nekuřte, nepijte alkohol, silnou černou kávu nebo energetické nápoje a nepožívejte léky, které mohou ovlivnit tepovou frekvenci.
 • Před měřením odstraňte lak na nehtu jednoho prstu (nejlépe ukazováčku) na levé ruce.
 • Alespoň 10 minut před měřením zůstaňte v klidu, vyvarujte se fyzické námaze a stresu.

Cena

REGISTROVANÝ NEREGISTROVANÝ
ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ
180 Kč 140 Kč 250 Kč 180 Kč
* Děti a mládež od 3 - 18 let, studenti do 26 let, senioři 65+, zaměstnanci UP, ZTP, ZTP/P 

K měření stavu cév, stresu a autonomního nervového systému je využita neinvazivní pletysmografická metoda, která funguje na principu průchodu světelných paprsků tkáněmi vyšetřované oblasti. Jedná se o měření, které tep od tepu měří kolísání tepové frekvence. Kolísání tepové frekvence je regulováno autonomním nervstvem, tj. vlivem sympatiku a parasympatiku (dva nervové systémy, které řídí činnost vnitřních orgánů, ale které nelze ovládat vůlí). Například u tepové frekvence sympatikus způsobuje její zvýšení a parasympatikus snížení, takže výsledná tepová frekvence je výsledkem součinnosti obou systémů. Při přílišné aktivaci parasympatiku převažuje ukládání tuku a hrozí vyšší výskyt depresí. Kolísání je u mladých jedinců vysoké, snižuje se věkem, stresem a případně dalšími nemocemi. Měření tak umožňuje zhodnotit aktivitu autonomní nervové soustavy, aktuální stresový stav a index únavy, a případně upozornit na závažnější poruchy rytmu. Dále je měřen stav elasticity (pružnosti) cév, který je nejvíce ovlivňován věkem, tzn., že tepny s věkem svoji pružnost ztrácejí. Pružnost tepen je dále negativně ovlivněna kouřením, vysokým tlakem, přítomností cukrovky, obezitou, stresem a nedostatkem pohybu. Měření může poukázat na rizika spojená s kardiovaskulárními onemocněními. 

Kontraindikace

Nejsou známy.

Informace a doporučení pro klienta před měřením

 • Časová náročnost měření je cca 30 minut.
 • V den měření neprovádějte žádnou zvýšenou fyzickou aktivitu.
 • Den před měřením nekuřte, nepijte alkohol, silnou černou kávu nebo energetické nápoje a nepožívejte léky, které mohou ovlivnit tepovou frekvenci.
 • Před měřením odstraňte lak na nehtu jednoho prstu (nejlépe ukazováčku) na levé ruce.
 • Alespoň 10 minut před měřením zůstaňte v klidu, vyvarujte se fyzické námaze a stresu.

Cena

REGISTROVANÝ NEREGISTROVANÝ
ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ
220 Kč 170 Kč 300 Kč 220 Kč
* Děti a mládež od 3 - 18 let, studenti do 26 let, senioři 65+, zaměstnanci UP, ZTP, ZTP/P 

K vyšetření srdce a jeho převodního systému využíváme 12svodové EKG (elektrokardiografie), které slouží ke snímání elektrické aktivity srdce z povrchu těla. Pomocí této metody je možné poukázat na problémy srdečního svalu (strukturální nebo funkční).

Kontraindikace

U klidového EKG nejsou kontraindikace známy.

Informace a doporučení pro klienta před měřením

 • Časová náročnost měření je cca 30 minut.
 • Nevyžaduje speciální přípravu.
 • Alespoň 10 minut před měřením zůstaňte v klidu, vyvarujte se fyzické námaze a stresu.

Cena

REGISTROVANÝ NEREGISTROVANÝ
ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ
250 Kč 190 Kč 330 Kč 250 Kč
* Děti a mládež od 3 - 18 let, studenti do 26 let, senioři 65+, zaměstnanci UP, ZTP, ZTP/P 

1. Analýza moči

Biochemické vyšetření moči pro orientační zjištění funkce ledvin. Jedná se zjištění hladiny pH, proteinů, leukocytů, bilirubinu, urobilinogenu, ketolátek, glukózy a stop krve ze vzorku moči pomocí testovacích proužků. Vzorek by měl být z první ranní moči, odebrané do nesterilní zkumavky.

2. Lipidový profil

Biochemické vyšetření kapilární krve, kterým lze zjistit hladinu cholesterolu a triglyceridů.

3. Hladina cukru v krvi

Biochemické vyšetření kapilární krve, kterým lze zjistit hladinu krevní glukózy.

4. Hemoglobin v krvi

Biochemické vyšetření kapilární krve, kterým lze zjistit množství hemoglobinu.

Kontraindikace

Nejsou známy.

Nedoporučuje se:

 • v případě rozboru kapilární krve těm klientům, kteří mají fobii z jehly nebo pohledu na krev.

Informace a doporučení pro klienta před měřením

 • Časová náročnost měření je cca 15 minut.
 • Je vhodné dodržet výše uvedené doporučení ke konkrétním typům odběrů.
 • Nevyžaduje speciální přípravu.
 • Alespoň 10 minut před měřením zůstaňte v klidu, vyvarujte se fyzické námaze a stresu.

Cena

SLUŽBA REGISTROVANÝ NEREGISTROVANÝ
KATEGORIE ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ
Lipidový profil 130 Kč 100 Kč 160 Kč 130 Kč
Hladina cukru v krvi 120 Kč 95 Kč 150 Kč 120 Kč
Lipidový profil a hladina cukru v krvi 200 Kč 160 Kč 270 Kč 200 Kč
Hemoglobin v krvi 120 Kč 95 Kč 150 Kč 120 Kč
Analýza moči 110 Kč 90 Kč 140 Kč 110 Kč
* Děti a mládež od 3 - 18 let, studenti do 26 let, senioři 65+, zaměstnanci UP, ZTP, ZTP/P 

Ke stanovení hustoty kostní tkáně a určení množství minerálních látek v kostech je využita neinvazivní šetrná metoda, která funguje na principu ultrazvuku. Měření je provedeno lokálně na dolní části předloktí na vřetenní kosti. Úroveň kvality a kvantity kostní hmoty získané v dětství a adolescenci má výrazný vliv na pevnost a sílu kostí v dalších životních etapách, protože s věkem, již od 30 let, hustota kostí klesá. Řídké kosti znamenají zvýšené riziko poranění. Prevencí osteopenie (případně osteoporózy) je pohybová aktivita, která zatěžuje kosti v jejich podélné ose (chůze, běh, tanec, tenis apod.), která tak pomáhá navyšovat hustotu kostní tkáně. Nedostatečný/neadekvátní pohyb a výživa mohou naopak způsobovat snižování hustoty kostní tkáně a vést až k únavovým zlomeninám. Včasné odhalení začínajícího procesu snižování kostní hustoty umožní přijmout taková opatření, aby se vznik osteoporózy maximálně oddálil. Vaše výsledky porovnáme se zdravou populací ve věku 30 let (T-skóre) i s průměrnými hodnotami u osob stejného pohlaví, věku a rasy (Z-skóre).

Kontraindikace

Nejsou známy.

Informace a doporučení pro klienta před měřením

 • Časová náročnost měření je cca 30 minut.
 • Nevyžaduje speciální přípravu.
 • Alespoň 10 minut před měřením zůstaňte v klidu, vyvarujte se fyzické námaze a stresu.

Cena

REGISTROVANÝ NEREGISTROVANÝ
ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ
320 Kč 250 Kč 420 Kč 320 Kč
* Děti a mládež od 3 - 18 let, studenti do 26 let, senioři 65+, zaměstnanci UP, ZTP, ZTP/P 

Nabízíme měření klidových objemů a kapacit plic, kdy lze měřit usilovnou a neusilovnou vitální kapacitu plic (FVC, SVC) nebo maximální minutovou ventilaci (MVV), doplněnou o bronchokonstrikční a bronchodilatační parametry, plicní tlaky. Dosažené hodnoty závisí na faktorech, jako je např. výška, váha, pohlaví, trénovanost, kouření.

Základním ukazatelem funkčnosti plic je vitální kapacita plic, která má vypovídací hodnotu o síle dýchacích svalů nebo mechanismech, které jsou pro dýchání důležité. Vitální kapacita je největší množství vzduchu, které lze vydechnout po maximálním nádechu, které je uvedeno jako objem (l). U mužů je průměr cca 5,6 litrů, u žen kolem 5 litrů. Hodnoty trénovaných sportovců dosahují až 7 litrů.

Kontraindikace pro spirometrické testy

Absolutní:

 • Pro testy FVC, SVC a MVV:
  • pacienti po hrudních operacích.
 • Pro testy FVC:
  • závažná nestabilita dechových cest (rozedma plic),
  • nespecifická bronchiální hypersenzitivita,
  • závažné problémy při výměně plynů (úplná nebo částečná respirační nedostatečnost).

Relativní:

 • Pro testy FVC:
  • spontánní post-pneumotorax,
  • arteriální-venózní aneurysma,
  • závažná arteriální hypertenze,
  • těhotné ženy s komplikacemi ve 3. měsíci těhotenství.
 • Pro testy MVV:
  • hyperventilační syndrom.

Informace a doporučení pro klienta před měřením

 • Časová náročnost měření je cca 15 minut.
 • Nevyžaduje speciální přípravu.
 • Alespoň 10 minut před měřením zůstaňte v klidu, vyvarujte se fyzické námaze a stresu.

Cena

REGISTROVANÝ NEREGISTROVANÝ
ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ ZÁKLADNÍ *ZVÝHODNĚNÁ
260 Kč 200 Kč 340 Kč 260 Kč
* Děti a mládež od 3 - 18 let, studenti do 26 let, senioři 65+, zaměstnanci UP, ZTP, ZTP/P 

Přístroje, kterými disponuje aplikační centrum BALUO, jsou přenositelné, a můžeme se tak plně přizpůsobit Vašim nárokům a požadavkům. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte nás kontaktovat na info@acbaluo.cz

PŘIPRAVOVANÁ MĚŘENÍ

 • Test rovnováhy a koordinace
 • Explozivní síla dolních končetin (výška skoku) s rozcvičením
 • Šestiminutový chodecký test s monitoringem saturace krve
 • Měření únavy dýchacích svalů
 • Detailní měření pohyblivosti kloubu/pletence
 • Detailní měření vlastností příčně-pruhovaného svalstva
 • Zátěžové testování s klidovým a zátěžovým EKG
  • zátěžové testování na kole s klidovým a zátěžovým EKG
  • zátěžové testování na běhátku s klidovým a zátěžovým EKG
  • zátěžové testování ve vodě

Zátěžové testování je možné doplnit o laktátovou křivku (podle typu testu a kontrolních bodů). Rozbor hodnot laktátu v krvi je jedním z nejpřesnějších způsobů stanovení optimální intenzity zátěže.

Fotogalerie


AC BALUO na Facebooku

21. 7. 2017
Nová výzva na inovační vouchery je tady! Jste-li firma či instituce, která chce ověřit technologii, vyvinout SW, otestovat nový výrobek/službu v oblasti zdraví-pohybu-sportu, tak nás kontaktuje na info@acbaluo.cz. Využijte technologické a odborné zázemí Fakulta tělesné kultury UP a získejte až 75% dotaci. #FTK #ACB #inovace #testování #diagnostika
20. 7. 2017
Plavecký kemp
20. 7. 2017
Dnes začínají v polské Wroclawi Světové hry, největší soutěž v neolympijských sportech, na nichž budou bojovat o medaile také ploutvoví plavci, studenti Fakulta tělesné kultury UP Zuzana Svozilová a Jakub Jarolím. Ty jste mohli potkat i v našem centru, a to nejen při jejich přípravě na hry. Držíme palce!!!
19. 7. 2017
OLTV.cz připravila reportáž o Olomouci coby letošním Evropském městě sportu a nechybějí v ní ani záběry z našeho centra ;-)
17. 7. 2017
Skejťáci od Balua zdraví... :-)
17. 7. 2017
V minulém týdnu prolétli naším centrem Draci Šumperk #diagnostika #testování #VO2max
14. 7. 2017
Červenec je ve své polovině, nejvyšší čas pořídit si členství u nás, co myslíte? http://www.acbaluo.cz/blog/akce-499-kc-na-rocni-clensky-poplatek
13. 7. 2017
Naše plavce motivujeme v rámci 5. dne akce Keep Swimming Camp různými způsoby...#olympicmedal #opravdujepravá #keepswimming #FTK #ACB
11. 7. 2017
Právě u nás probíhá druhý ročník plaveckého soustředění KEEP SWIMMING CAMP a sestava je opět našlapaná! Pětinásobný olympijský vítěz Aaron Piersol zvládne naši 25ku jako nic...#5xgoldmedals #olympicgames #ftkup #acbaluo #nejrychlejšíplavecnabaluu
30. 6. 2017
Dovolujeme si upozornit, že v době státních svátků, tedy ve dnech 5. a 6. července, bude naše centrum zavřeno. V ostatní dny se na vás těšíme v klasické otvírací době - a co víc od pondělí s novou nabídkou v bistru! ;-)

AC BALUO na Twitteru