Informace rodičům - pohybové kroužky

19. 5. 2020    |    Délka čtení: 3 min

Vážení rodiče,

tímto si dovolujeme reagovat na velký počet identických dotazů ve věci pohybových kroužků realizovaných v Aplikačním centru BALUO.

Pohybové kroužky a jednotlivé lekce, které se mely uskutečnit v období únor – červen 2020, bohužel z mnoha objektivních důvodů již realizovány nebudou. Vnitřní prostory centra budou aktivovány postupně v průběhu měsíce června s předpokladem otevření širší veřejnosti od 1. 7. 2020.

Předpokládáme, že jak vy, tak současně ani my nejsme za takovou skutečnost rádi. Protože si přejeme, aby se věci a události přiblížily co nejvíce normálnímu chodu, navrhujeme následující.

Všechny vámi uhrazené a nedochozené lekce v jednotlivých kroužcích budou plně převedeny do období od měsíce září 2020 a realizovány v podzimním období.

Dále, pokud byste se rozhodli přihlásit vaše dítě do námi plánovaných příměstských táborů, tak hodnota nerealizovaných lekcí vašeho dítěte může představovat slevu z celkové ceny příměstského tábora. Ty plánujeme realizovat v měsících červenec a srpen 2020.

O konkrétních termínech příměstských táborů budete informováni na přelomu měsíce května a června.

Vše plánujeme samozřejmě za předpokladu podmínky příznivé epidemiologické situace.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem dobré zdraví.

 

Tým AC BALUO