Novinka - Kungfu pro veřejnost od 17. 10. 2017

11. 10. 2017    |    Délka čtení: 2 min

TRÉNINKY WUSHU (KUNGFU)

 

Lekce pro veřejnost od 17. 10. 2017 vždy úterý v čase 18:00 - 19:00 hod.

Kurz Kungfu pro děti od 10 - 15 let od 7. 11. 2017 - 30. 1. 2018 , vždy úterý od 17:00 - 18:00 hod. Přihlaste se na aneta.durdova@upol.cz  

 

Wushu přispívá k všestrannému rozvoji, cvičenci Wushu se rychleji učí ostatním sportům a činnostem, jsou fyzicky i mentálně odolnější, vytrvalejší a dobře se začleňují do kolektivu. Děti se postupně naučí správnému držení těla, uvolnění, zbaví se nezdravých návyků a zesílí. Zřetelné a postupné zlepšování v různých aspektech přispěje také k nabytí většího sebevědomí a získání víry v sebe sama. Wushu je prostě více než jen koníček.

  • Protahování a hry zlepšující koordinaci, rychlost a sílu
  • Základní údery a kopy, základní postoje a jejich kombinace
  • Základy gymnastiky a skoků
  • Základní sestavy (moderní dlouhá pěst a tradiční styly)
  • Pokročilejší techniky a sestavy
  • Základní dovednosti s cvičnými zbraněmi (tyč, šavle, meč, kopí, devítičlánkový kovový bič, vějíř, dvojité šavle, dvojitý meč, dvojité háky atd.)
  • Nácvik aplikací ve dvojici pro lepší porozumění daných technik (lapy, pytle a další pomůcky)
  • Sestavy ve dvojici a ve skupině

Pro mladší děti 60min, pro starší 90min.