Nový nástroj pro diagnostiku zaměstnanců

29. 4. 2020    |    Délka čtení: 4 min

Nový nástroj pro diagnostiku zaměstnanců z dílny Univerzity Palackého v Olomouci

 

Vědci Univerzity Palackého v Olomouci vyvinuli unikátní algoritmus pro vyhodnocování srdeční frekvence (HRV indexů) u sportovců a chtějí ho využít také pro monitoring stresu zaměstnanců. Algoritmus umožňuje výrazné zkrácení a zjednodušení měření tak, aby bylo možno jej rutinně využívat i v domácích a pracovních podmínkách. Pro další fázi vývoje aplikace nyní hledáme partnery.

HRV (Heart Rate Variability) představuje fyziologické výkyvy srdeční frekvence, které odrážejí aktivitu nervového systému. Její sledování je hojně využíváno především u sportovců. Pro účely měření byla nově naprogramována aplikace, která vyhodnocuje srdeční frekvence a zpětně zobrazuje výsledky a doporučení pro další trénink sportovců. Výsledky sledování slouží jako objektivní indikátor reakce organismu na fyzický a psychický stres, a to nezávisle na pocitech sportovce. Získané výsledky lze využít nejen pro zhodnocení stavu u sportovců, ale například i u zaměstnanců, protože hladina stresu se sleduje velmi těžce. Na základě sledování a vyhodnocení HVR u zaměstnanců, kteří jsou pod určitým tlakem, lze vyhodnotit i úroveň jejich přepracování a pomoci snížit pracovní úrazy a pracovní neschopnosti.

Ačkoliv technologie HRV má uplatnění především mezi sportovci, tak monitoring zaměstnanců se dnes jeví jako velmi perspektivní“, sdělil člen výzkumného týmu David Prycl.   „Rozhodli jsme se zabývat myšlenkou využít HRV i pro monitoring zaměstnanců, s cílem předcházet nebezpečí vzniku syndromu vyhoření, zranění, případně chyb z důvodu nepozornosti, nebo vyčerpání, a to také na základě reálných požadavků z průmyslu“, dodal.

APLIKACE

Samotné měření je časově náročné a zároveň na trhu neexistuje dostupný diagnostický nástroj. Proto byla vyvinuta mobilní a webová aplikace, která využívá k měření všechny obvyklé hrudní pásy komunikující prostřednictvím technologie bluetooth. Měření probíhá celkem 3 minutky, a to 1 minutu ve stoji a následně vleže. Kromě exaktního měření se odpovídá na pár otázek orientovaných na subjektivní pocity testovaného.

Data jsou vyhodnocena a je vypočítán HRV index. Aplikace zároveň navrhne konkrétní doporučení pro daného jedince, tedy stav tréningu nebo pracovní zátěže.

Výsledky, včetně doporučení je pak možné prohlížet nejen v mobilní aplikaci, ale také ve webovém rozhraní, které je možné nasdílet s trenérem nebo oprávněným pracovníkem ve firmě.

Samotná aplikace se upravuje tak, aby ji bylo možné použít právě pro účely monitoringu zaměstnanců vystavených různým variantám stresu – pracovnímu prostředí. Úprava spočívá v drobných modifikacích samotné aplikace podle firemního prostředí a především v dodání jednotlivých doporučení podle výsledků analýz a reálných potřeb pracoviště.

 

Pro aplikaci nyní hledá tým Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci společně s vědeckým týmem AC BALUO zájemce, partnery případně investory, kteří mají zájem zavést měření, ale především odstranění, stresu u zaměstnanců do praxe. V případě Vašeho zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat na info@acbaluo.cz

 

Tým AC BALUO ve spolupráci s VTP UP