Diagnostika

Diagnostické přístroje, metody a odborní pracovníci zaměření na pohybový aparát. Vyšetření slouží k identifikaci rizikových faktorů a doporučení kompenzace specifické zátěže, směřující k prevenci a komplexnímu zdraví.

VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA

Výhody členství AC BALUO

 

 

Přidanou hodnotou AC BALUO je pro registrované osoby tzv. měření tělesného složení přístrojem InBody 770. Měření v rámci vstupní diagnostiky je neinvazivní a nevyžaduje podávání fyzického výkonu. Délka měření je cca 10 minut včetně interpretace výsledků.

 

ZÍSKAT ČLENSTVÍ V AC BALUO

AC BALUO DIAGNOSTICS

Pro svazy, kluby, reprezentace, vrcholové sportovce

 

 

Testové baterie AC BALUO včetně interpretace dat z diagnostických přístrojů ve speciální SW aplikaci, představují výsledek originálního postupu, systémové a statistické práce s daty. Vyvinutá a ověřená metodika je výsledkem víceletého výzkumu odborníků aplikačního centra a je vlastnictvím a součástí „know-how“ diagnostické sekce AC BALUO jako vědeckotechnického parku FTK UP. Více informací naleznete na www.testbal.cz 

 

NEZÁVAZNÝ DOTAZ NA TESTOVÁNÍ

 

 

Využijte jedinečné skloubení testových baterií, včetně srovnání s referenčními normami v přehledné online aplikaci, které využívají špičkoví sportovci, svazy či reprezentace.  

Fotogalerie