Diagnostika

Diagnostické přístroje, metody a odborní pracovníci zaměření na pohybový aparát. Vyšetření slouží k identifikaci rizikových faktorů a doporučení kompenzace specifické zátěže, směřující k prevenci a komplexnímu zdraví.

VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA

Výhody členství AC BALUO

 

 

Přidanou hodnotou AC BALUO je pro registrované osoby tzv. měření tělesného složení přístrojem InBody 770. Měření v rámci vstupní diagnostiky je neinvazivní a nevyžaduje podávání fyzického výkonu. Délka měření je cca 10 minut včetně interpretace výsledků.

 

ZÍSKAT ČLENSTVÍ V AC BALUO

KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA

Výhodný diagnostický balíček

 

 

 

Ve spolupráci se společností Mobilní Fyzioterapie s.r.o. nabízíme v rámci společné výzkumné spolupráce komplexní posouzení pohybového aparátu (garant: Mgr. Jan Habara). www.mobilni-fyzioterapie.cz

 

KOUPIT BALÍČEK ZA 1490 Kč

AC BALUO DIAGNOSTICS®

Zdravý růst a vývoj pod kontrolou

 

 

Speciální testové baterie AC BALUO včetně interpretace dat z diagnostických přístrojů ve speciální SW aplikaci, představují výsledek originálního postupu, systémové a statistické práce s daty. Vyvinutá a ověřená metodika je výsledkem víceletého výzkumu odborníků aplikačního centra a je vlastnictvím a součástí „know-how“ diagnostické sekce Aplikačního centra BALUO jako vědeckotechnického parku Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

 

 

Využijte jedinečné skloubení všech dostupných služeb pro posouzení vašeho aktuálního zdravotního stavu na jednom místě v Aplikačním centru BALUO.  

NABÍDKA VYŠETŘENÍ

POPIS:

Komplexní diagnostika pohybového aparátu fyzioterapeutem a speciálními přístroji.

PRŮBĚH MĚŘENÍ:

  • dotazník
  • složení těla
  • měření pohyblivosti
  • analýza páteře
  • vyšetření chodidla
  • klinické vyšetření 

TRVÁNÍ: 

45 - 60 minut

VÝSTUPY:

Individuální report s vysvětlením a doporučením. 

Cena: 1490 Kč

OBJEDNAT

Popis:

Vyšetření pohybového aparátu fyzioterapeutem s cílem komplexního zhodnocení a odhalení rizikových parametrů.

Průběh měření:

Jsou použity specifické testy a manuální vyšetření klíčových segmentů těla.

Trvání: 

do 30 minut (s vysvětlením a doporučením).

Výstupy: 

Protokol včetně komplexního zhodnocení a odhalení rizikových parametrů včetně doporučení konkrétních cviků.

Cena: 500 Kč

OBJEDNAT

Popis:

Vyšetření pohybového aparátu fyzioterapeutem s cílem komplexního zhodnocení a odhalení rizikových parametrů.

Průběh měření:

Jsou použity specifické testy a manuální vyšetření klíčových segmentů těla.

Trvání: 

do 60 minut (s vysvětlením a doporučením).

Výstupy: 

Protokol včetně komplexního zhodnocení a odhalení rizikových parametrů včetně doporučení konkrétních cviků.

Cena: 800 Kč

OBJEDNAT

POPIS:

Nemoderjnější řada přístroje In Body 770, která analyzuje tělesné složení metodou bioelektrické impedance. 

PRŮBĚH MĚŘENÍ:

Měření probíhá ve stoji a nevyžaduje fyzickou námahu.  

TRVÁNÍ: 

do 10 minut (s vysvětlením a doporučením).

VÝSTUPY:

Protokol s analýzou složení těla, rozložením tukové i svalové složky, stavu minerálních látek včetně vody v těle atd,

Cena: 350 Kč

OBJEDNAT

POPIS:

Neinvazivní vyšetření rozsahu pohybu v segmentech se svaly s tendencí ke zkrácení. Vyhodnocení míry pohyblivosti s normou a s ohledem na věk. 

Průběh měření:

Vyšetření probíhá speciálním pohybovým senzorem Mobee, který přikládáme k jednotlivým segmetům těla (hlava, rameno, noha atd.) a určujeme rozsah pohybu.

Trvání:

do 15 minut

Výstupy:

Protokol s bodovým vyhodnocením (celkové skóre, skóre jednotlivých svalových skupin, stranová symetrie, porovnání horní a dolní poloviny těla) a doporučením protahovacích cvičení.

 

Cena: 350 Kč

OBJEDNAT

POPIS:

Přístroj BackScan umožňuje jedinečnou funkční analýzu páteře a zad.  Výsledky umožňují závěry o tvaru páteře a funkční interakci obratlů v pohybu nebo při zatížení. Funkce a anomálie jsou zviditelněny, jak na úrovni jednotlivých obratlů, tak v regionech.

Průběh měření: 

Analýza se provádí pomocí praktického měřícího zařízení, které se používá k pohybu po zádech v různých měřících polohách (stoj, stoj se zátěží, předklon a úklony)

Trvání:

do 15 minut

VÝSTUPY:

Protokol se zvýrazněním anomálií a tvaru páteře.

  

 

Cena: 350 Kč

OBJEDNAT

POPIS:

Otestujeme rovnováhu a stabilitu dolních končetin s využitím speciální silové plošiny od společnosti HUR. Dále otestujeme explozivní sílu dolních končetin, kdy výšku skoku vypočteme z hodnoty silového impulsu a v posledním kroku otestujeme svalovu sílu kolenního kloubu ve statickém (izometrickém režimu), kdy určíme maximální sílu flexorů a extenzorů kolenního kloubu.

PRŮBĚH MĚŘENÍ:

Měření probíhá ve více variantách - držení balance na jedné, druhé noze, skok bez nebo s využitím horních končetin atd.

TRVÁNÍ: 

do 30 minut (s vysvětlením a doporučením).

VÝSTUPY:

Protokol s analýzou síly dolních končetin včetně zapojení pravé a levé dolní končetiny.

Cena: 750 Kč

OBJEDNAT

 

popis:

Neinvazivní vyšetření chodidla při stoji a chůzi. Vyhodnocení míry zatížení jednotlivých segmentů nohy a míra odvíjení chodidla při chůzi.

Průběh měření: 

Vyšetření probíhá ve stoji a při chůzi na speciální snímací podložce.

Trvání: 

do 10 minut

Výstupy: 

Protokol hodnotící statické a dynamické parametry nohy.

 

Cena: 350 Kč

OBJEDNAT

POPIS:

Neinvazivní diagnostika funkčního svalového napětí a rychlosti reakce svalu přístrojem TMG. Přístroj analyzuje jednotlivé svaly, svalové skupiny a porovnává je mezi sebou a referenčními hodnotami. 

Průběh měření: 

Přístroj je vybaven speciálním snímačem umístitelným na kůži nad vybranou svalovou skupinou, která je uměle stimulována elektrostimulátorem. Mechanické čidlo měří reakci svalu.

Trvání: 

do 20 minut

Výstupy: 

Protokol hodnotí: rychlost kontrakce, udržení a zpoždění kontrakce včetně rozvíjení svalového bříška

 

Cena: od 350 Kč

OBJEDNAT

Fotogalerie