Pro DĚTI A MLÁDEŽ

Pohybové aktivity pro děti a mládež. Od všestranné pohybové přípravky až po kurzy plavání a lezení.

AKTIVITY PRO DĚTI 

 Níže naleznete nabídku spolupracujících partnerů zajišťující služby pro děti a mládež. 

SVIŠTI V POHYBU

Pro děti ve věku 4 -12 let jsme připravili širokou nabídku kvalitních sportovních aktivit. Rodiče mohou v době cvičení dětí aktivně strávit svůj volný čas sportem (TRX, plavání, posilovna) viz. zde. Klademe důraz na rozvoj pohybových schopností a dovedností a ke kladnému vztahu k pohybu.  Naše přípravka je přizpůsobena dětem jakéhokoliv pohybového talentu. Dětem i rodičům se na každém sportovišti věnují erudovaní trenéři.

 

KONTAKT:

svistivpohybu@atomika.cz | +420 777 839 363 | Odkaz na stránky

      

DětiNaVětvi – Plavání pro děti

Vodou plout je zábava, voda tělu pomáhá! Pomůže i hlavě, zvládneme to hravě! 

Dopřejte svým dětem pohodovou výuku plavání v přívětivém prostředí AC BALUO.

PRO KOHO

Lekce plavání jdou určeny pro děti ve věku 4 – 15 let, začátečníky i pokročilé plavce.

PLAVCI ZAČÁTEČNÍCI

Malá skupina dětí je určená pro mladší děti, úplné začátečníky a pro děti s respektem k vodnímu prostředí. Menši počet dětí umožňuje individuálnější přístup k jednotlivým účastníkům. Průpravná cvičení, cílená na odbourání strachu z vody a zdokonalení základních plaveckých dovedností, jsou zakomponována do her s využitím plaveckých pomůcek a hraček do vody.

POKROČILÍ PLAVCI

V plavecké dráze jsou v každé lekci pro děti připraveny hravé úkoly a výzvy, které vedou ke zdokonalení a upevnění plaveckých dovedností potřebných ke zvládnutí všech čtyř plaveckých způsobů. Pomocí plaveckých pomůcek, včetně ploutví, se děti naučí nejen plavat, ale zejména mít radost z pohybu ve vodním prostředí.

 

KONTAKT

Mgr. Tereza Pacovská, info@detinavetvi.cz | +420 739 123 469 | Odkaz na stránky.

Fotogalerie